sepahi

آخرین اخبار در مورد پیک هشتم

کرونا در مازندران رنگ باخت

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل طی شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۶ بیمار کرونایی جدید به ۲۹ نفر رسید که از این تعداد ۶ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، درحالی ادامه پسروی کرونایی در استان مازندران ادامه دارد که شاهد افزایش شهرهای آبی و عقب‌نشینی رنگ زرد از نقشه کرونایی استان هستیم و موضوع مهم اینکه شاهد تداوم روزهای سفید کرونایی ه ...

ادامه فوتی‌های کرونایی در مازندران

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۲۵ بیمار کرونایی جدید، به ۱۰۹ نفر رسید که از این تعداد ۲۰ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، درست است طی شبانه‌روز گذشته شاهد روند کاهشی موارد ابتلا و بستری کرونایی در استان بودیم ولی متاسفانه ادامه روند فوتی‌های کرونایی نگران‌کننده است. همچنین طی ۲۴ساعت گذشته نیز تعدا ...

کرونا در مازندران | از ثبت ۳فوتی تا ادامه افزایش شمار بیماران

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۳۳ بیمار کرونایی جدید، به ۱۱۳ نفر رسید که از این تعداد ۳۴ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، طی روزهای پایانی سال افزایش شمار مبتلایان  و همچنین ثبت فوتی نگرانی‌ها در استان بیشتر شده است. همچنین طی ۲۴ساعت گذشته نیز تعداد بیمار ۲۵ نفر مشکوک به کرونا در سطح استان، براساس ...

فوت ۲ مازندرانی بر اثر کرونا

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۱۶ بیمار کرونایی جدید، به ۸۶ نفر رسید که از این تعداد ۱۶ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، درحالی نوروز در پیش است که شبانه‌روز گذشته با ادامه روزهای پرتب و تاب کرونایی و همچنین ثبت ۲ فوتی کرونایی نگرانی‌ها بیشتر شد. همچنین طی ۲۴ساعت گذشته نیز تعداد بیمار ۱۱ نفر مشکوک ...

افزایش ملایم بستری‌شدگان کرونایی در مازندران

تعداد بستری‌شدگان مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۹ بیمار کرونایی جدید، به ۵۰ نفر رسید که از این تعداد ۴ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، روزهای سرد کرونایی با ادامه نگرانی و افزایش ملایم شمار بستری‌شدگان کرونایی در استان سپری می‌شود. همچنین طی ۲۴ساعت گذشته نیز تعداد بیمار ۷ نفر مشکوک به کرونا در سطح استان، براساس تشخی ...

۱۵ مازندرانی دیگر کرونایی شدند

طی شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۱۵ بیمار کرونایی جدید، تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل به ۴۴ نفر رسید که از این تعداد ۷ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، روزهای کرونایی در استان مازندران درحالی سپری می‌شود که کماکان شاهد تداوم دردسرهای کرونایی در استان هستیم. همچنین طی ۲۴ساعت گذشته نیز تعداد بیمار ۱۱ نفر مشکوک به کرونا در سطح استا ...

۱۴ مازندرانی کرونایی شدند

تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل در شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۱۴ بیمار کرونایی جدید، به ۴۵ نفر رسید که از این تعداد ۸ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، زمستان سرد امسال با آغاز پیک هشتم و افزایش شمار مبتلایان پرسروصدا شد و کرونا نیز بر نگرانی‌ها افزود در این زمینه طی ۲۴ساعت گذشته تعداد بیمار ۸ نفر مشکوک به کرونا در سطح استان، براساس ...

روزهای سفید کرونایی در مازندران

طب شبانه‌روز گذشته با شناسایی تعداد ۱۲ بیمار کرونایی جدید، تعداد بستری‌شدگان در مراکز درمانی پزشکی مازندران و بابل به ۴۸ نفر رسید که از این تعداد ۶ نفر بدحال هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، زمستان سرد با روزهای شیوع پیک هشتم کرونا درحالی توامان شده که شاهد ادامه فرازونشیب کرونایی در استان مازندران هستیم. همچنین طی ۲۴ساعت گذشته نیز تعداد بیمار ۶ نفر مشکوک به کرونا در ...